پمپ آب خورشیدی جدید مصرف انرژی 0 برای حل مشکل کمبود آب

آیا در منطقه خود چنین مشکلات آبی دارید؟زمین های کشاورزی دو طرف رودخانه نیاز به آبیاری دارند.فقط می توان از پمپ بنزین یا گازوئیل استفاده کرد.مردم باید روغن را در زمان واقعی اضافه کنند.آیا تا به حال با یک استخر آب مواجه شده اید که چگونه آب را با 0 هزینه به اطراف منتقل کنید؟آیا آبیاری باغچه با سطح آب کم ناخوشایند است؟

پمپ خورشیدی 主图5
پمپ آب خورشیدی
پمپ آب خورشیدی
پمپ آب خورشیدی
پمپ آب خورشیدی

زمان ارسال: اوت-30-2022